Edunvalvonta

Työmarkkinaedunvalvonta

VMT ry:n jäsenet ovat samalla akavalaisen Insinööriliiton jäseniä, joka neuvottelee työehtosopimuksia neuvottelu- ja jäsenjärjestöjensä kautta. Työehtosopimukset akavalaisille liitoille julkisella puolella neuvottelee julkisten alojen neuvottelujärjestö JUKO ja keskitetysti yksityisellä puolella yksityisten alojen neuvottelujärjestö YTN.

Edunvalvonta työpaikalla ja paikallinen sopiminen

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan lakiin tai työ- ja virkaehtosopimukseen perustuvaa sopimista työ- ja virkasuhteiden ehdoista konserni-, yritys-, toimipaikka- tai työpaikkatasolla. Paikallisen sopimuksen solmii työntekijöiden keskuudestaan valitsema luottamusmies ja työnantajan edustaja.

Maanmittauslaitoksessa paikallinen sopiminen ja VMT:n jäsenten edunvalvonta tapahtuu JUKOlaisen luottamusmiesjärjestelmän kautta.

Maanmittauslaitoksen JUKOlaisista luottamusmiehistä VMT:n jäseniä ovat (suluissa MML-toimipaikka):
pääluottamusmies (50%) Vesa Virtanen (Porvoo),
luottamusmies Pekka Kärkkäinen (Mikkeli),
luottamusmies Risto Saxman (Ylivieska),
luottamusmies Harri Mäki (Rovaniemi), 
luottamusmies Johanna Andersson (Porvoo) ja
luottamusmies Anne Partanen (Lahti).

Muita JUKOlaisia luottamusmiehiä Maanmittauslaitoksessa ovat:
pääluottamusmies (50%) Teppo Rantanen (Hämeenlinna),
luottamusmies Lauri Markelin (Masala) ja
luottamusmies Janne-Ville Kinnunen (Jyväskylä).

Jokainen JUKOlainen luottamusmies edustaa Maanmittauslaitoksessa kaikkia JUKOn jäsenjärjestöjen työntekijöitä riippumatta siitä, mihin akavalaiseen jäsenjärjestöön jäsen kuuluu.

Luottamusmiesten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi ja työpuhelinnumerot löytyvät MML:n intranetistä.

Paikallisen sopimisen lisäksi luottamusmies valvoo työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla ja auttaa henkilöstöä työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.